Tartózkodás az erdőben

A 2010. november 20-i túránkon a Mórocz-tető felől Tés irányába a turistajelzésen haladva vadászokkal találkoztunk, akik kezdetben meglehetősen agresszív hangnemben kérték számon, hogy mit keresünk mi itt, majd – részben talán azért, mert megemlítettük, hogy magyar állampolgárok vagyunk, és egyszerűen a jogunkkal élünk, amikor itt járunk – kissé enyhült a hangnem, de a lényeg alig változott: csaknem megakadályozták, hogy időben Tésre érjünk.

Első felbuzdulásomban kikerestem az erdőtörvény néhány ide vonatkozó részletét, ezeket itt közre adom:

2009. évi XXXVII. törvény

91. § (1) Az erdőben - annak rendeltetésétől függetlenül - üdülés, sportolás és kirándulás céljából gyalogosan bárki saját felelősségére ott tartózkodhat, amit az erdőgazdálkodó tűrni köteles, kivéve, ha
a) más jogszabály azt korlátozza, vagy
b) az arra jogosult a látogatás korlátozását az e törvényben foglaltak alapján elrendelte.

94. § (1) Az erdőgazdálkodó átmenetileg korlátozhatja és feltételhez kötheti az erdő egyes részeinek látogatását, amennyiben az ott-tartózkodás
a) életet vagy testi épséget veszélyezteti, vagy
b) az egyes erdőgazdálkodási munkák végzését veszélyezteti vagy akadályozza.

(2) A vadászat időtartamára a vadászatra jogosult az erdőgazdálkodó hozzájárulásával átmenetileg korlátozhatja az erdő egyes részeinek a látogatását.

95. § (1) Az erdőgazdálkodó a turista-, lovagló- vagy a járműközlekedésre kijelölt utat érintő korlátozást köteles minden alkalommal az erdészeti hatóságnak előzetesen bejelenteni.

96. § Az erdő látogatásának korlátozását a helyben szokásos módon kell kihirdetni, valamint figyelmeztető táblák kihelyezésével gondoskodni kell a megfelelő tájékoztatásról.

Megnéztem a vadászok által említett erdészet (VERGA) honlapját is. Nem szerepelt rajta olyan információ, amely a korlátozásról szólt volna. Az sincs ott, hogy melyek azok a területek, amelyek hozzájuk tartoznak. Az viszont tudható, hogy állami erdőket kezel, és 100%-ban állami tulajdonban van a cég.